Денний забірний лист

как отправить заявку на кредит во все банки
онлайн заявка на кредит наличными.

Характерною рисою закладів громадського харчування є те, що готова продукція не залежується на складі. Після готування вона відразу відпускається з виробництва в роздачу (зал прийому їжі), буфети, роздрібну мережу, а також в магазини-кулінарії (у випадку з фабрикою-кухнею).

Оформлення відпуску готовихвиробів на роздавальнупов’язано з її розташуванням. Якщо роздавальна відділена від виробництва, то передачу готової продукції на роздачу оформляють денними забірними листами 1 , у яких указують найменування страв, ціни і кількість виробів по годинах відпуску. Вироби, не продані до кінця дня, повертаються на виробництво і відображаються в графі "Повернуте".Наприкінці дня визначають загальну кількість і вартість відпущеної на роздачу продукції.

 1 Форма 11-ОПит "Деннийзабірний лист", затверджена наказом Мінторгу СРСР від 20.08.86 р. № 201.

Бланки денних забірних листів видаються бухгалтерією підприємства, як правило, завідувачеві виробництвом (шеф-кухарю, бригадиру) щодня, напередодні дня торгівлі окремо на кожного одержувача продукції в двох екземплярах і реєструються в спеціальному журналі, де вказують: № п.п., дату видачі забірного листка і його номер, розписку матеріально-відповідальної особи в одержанні бланка забірного листа. Денний забірний лист підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (чи уповноваженим на те іншим працівником бухгалтерії) після його виписки, але до відпуску виробів з кухні, завідувач виробництвом і особа, що одержала продукцію, розписуються в графах за кожен відпуск-одержання продукції в двох екземплярах. Перший екземпляр забірного листа передається особі, що одержала продукцію, а другий залишається в завідувача виробництвом.

 Перші екземпляри денних забірних листів (накладних) здаються матеріально-відповідальними особами буфетів (і інших місць продажу) разом з товарним звітом у бухгалтерію підприємства, а другі екземпляри здаються в бухгалтерію завідувачем виробництва разом зі звітом про рух товарів на кухні.

Зразок:

ПідприємствоТОВ "Кафе "Парадиз"

ДЕННИЙ ЗАБІРНИЙ ЛИСТ № 11
від " 1 "червня2009 р.
на відпустку готових виробів з кухні в буфет

Матеріально-відповідальна особа Бутко Р.Н.
Директор Кротів С.Н. Головний бухгалтер Руденко А.А.

Наймену-вання виробу

Одн.
вим.

Ціна реаліз., грн.

Відпущено кількість
(вказати час)

Повер-нуто

Всього відпущено
за день

1200

1500

1800

1900

 

кіль-кість

сума, грн.

Тістечко "Бісквіт" 1/85

шт.

1,55

50

50

40

-

-

140

217,00

Тістечко "Полуниця" 1/75

шт.

2,10

-

40

60

50

25

125

262,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

265

479,50

Розписка того, що отримав

Куц

Куц

Куц

Куц

Куц

 

Розпискатого,що здав

Бутко

Бутко

Бутко

Бутко

Бутко

Всього: за день Двісті шістдесят п’ять натуральних одиниць
(прописом)
на Чотириста сімдесят дев’ять грн. 50 коп
(сума прописом)
Відпустив Бутко Р.Н. Прийняв Куций В.М.
Перевірив Руденко А.А

Зразок:

 

 
Back to top