Накладна

как отправить заявку на кредит во все банки
онлайн заявка на кредит наличными.

      Передача товарів і сировини може здійснювати з центрального складу в комору, з комори на кухню, а також у зворотному порядку.

      При передачі товарів (сировини) у кожному з вище зазначених напрямків, оформляється накладна на внутрішнє переміщення товарів чи продовольчої сировини. При цьому накладна-вимога виписується в двох екземплярах реєструється і підписується головним бухгалтером. Один екземпляр накладної-вимоги передається одержувачам, другий - комірнику, що здійснив відпуск (даний екземпляр потім передається в бухгалтерію) разом з регістром. Один екземпляр необхідний комірнику центрального складу, що видає цінності як основа для їх списання, а другий - комірнику комори, кухні, що приймає цінності для їх оприбуткування. У випадку відпустки товарів і сировини господарствам свого підприємства, що розташовані за межами його території, чи стороннім організаціям, накладну-вимогу виписують робітник бухгалтерії або уповноважена особа на основі нарядів чи інших відповідних документів.

Перший екземпляр передають в склад (комору) як підставу для відпуску товарів (сировини), другий - одержувачу матеріалів для їх оприбуткування. У всіх вищеперерахованих випадках накладна вимога повинна реєструватися у бухгалтерії, де їй надають відповідний порядковий номер, а також вона повинна бути підписана директором або іншою особою, що має право розпоряджатися матеріальними цінностями і головний бухгалтер. 

Зразок:

ТОВ "Кафе "Вечір"
підприємство, організація
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ12345678

Типова форма № М-11
Затверджена наказом Мінстату
України 21.06.96р. №193
Код за УКУД ___________

НАКЛАДНА-ВИМОГА
НА ВІДПУСК (ВНУТРІШНЄ ПЕРЕМІЩЕННЯ) МАТЕРІАЛІВ

Номер документа

Дата складання

Код

 

 

виду операції

відправника

одержувача

26

23.05.03

02

01

05

Підстава Наряд № 123
Кому Завідуючому бару Мірчук П.А.                         Через кого водія Воркова П.Р.

Корес-
пондуючий рахунок

Матеріальні цінності

Одиниця

виміру

Кількість

Ціна  

Сума  

Інве-
нтар-
ний но-
мер  

Но-
мер пас-
пор-
та  

Поряд-
ковий номер запису за склад-
ською карто-
текою  

рахунок, суб-
раху-
нок

код аналі-
тич-
ного обліку

найме-
нуван-
ня, сорт, розмір, марка

номен-
клатур-
ний номер

код

найме-
нуван-
ня

від-
прав-
лено (належить відпу-
стити, затре-
бувано)

прий-
нято (відпу-
щено)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

20

125

Карто-
пля

123

01

кг

50

50

1,20

60,00

-

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього відпущено _п'ятдесят кілограмів_картоплі_ найменувань, на суму крб. Шістдесят гривень 00 коп.

прописом прописом

Відпуск дозволив Зав. складом (Макаренко П.О.)_______ Головний бухгалтер Пилипчик Р.Л.______________

Здав (відпустив) Кладовщик (Знаменських Н.Ю.)_______ Прийняв (одержав) Зав. бару (Мірчук П.А.)________

 

 
Back to top